Title
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Rozhovor s manažerem veletrhu Pro dítě Radkem Talafousem

prodite

Veletrh PRODÍTĚ už šestým rokem láká vystavovatele k předvedení sortimentu výrobků určených proděti. Nasvé si přijdou inávštěvníci, během jediného dne si udělají vynikající přehled oproduktech, které jim nabízí současný trh.

Manažer veletrhu PRODÍTĚ Radek Talafous (34), který stál u zrodu projektu, prozradil pozadí jeho příprav arealizace.

 

 

 

Co dalo podnět vzniku veletrhu PRODÍTĚ?

 

Předchůdcem projektu PRODÍTĚ byl veletrh X - ART, zekterého vyčleněním segmentu dětského zboží vznikl samostatný veletrh. Důvody tohoto kroku byly jednoznačné: porodnost šla nahoru atím i zájem odětské zboží. Také se změnily preference spotřebitelů. Poprvotním nadšení zvelké masy zboží začali spotřebitelé žádat spíše kvalitu, více informací a bezpečnost. Toto vše jim veletrh může poskytnout.

 

Je veletrh PRODÍTĚ ve srovnání sveletrhy podobného charakteru něčím výjimečný? tala

Čím?

PRODÍTĚ mánejvětší přehlídku kočárků a autosedaček a to ive srovnání skonkurenčními akcemi vČeské republice ana Slovensku. Tomu veletrhy podobného zaměření, ať už se jedná o komplex vystavovatelů, obchodníků, výrobců adodavatelů z této branže, mohou jen těžko konkurovat. Zároveň veletrh PRODÍTĚ není jenom okočárcích, ale i odalších potřebách pro děti ajejichmaminky, nebo budoucí maminky. Nanávštěvníky nezapomínáme ani sdoprovodným programem, který je koncipován právě na cílovou skupinu - malé děti, případně rodiče smalými dětmi. Itím se od ostatních akcí podobného typu odlišuje.

 

Snesl by mezinárodní srovnání?

 

Určitě. Samozřejmě se nemůžeme srovnávat s největšími světovými veletrhy, ale vestředoevropském měřítku patří mezi ty větší a úspěšnější.

 

Lze sledovat vsoučasné době nějaké výrazné tendence, či trend vevystavovatelství?

 

Veletrh je marketingový nástroj firem, musí reagovat na momentální potřeby vystavovatelů. A zároveň nelze opomínatnávštěvníky.

Osvědčilo se nám vyhradit první denproodbornou veřejnost. Vystavovatelé tak mají více času a prostoru navazovat obchodní kontakty a věnovat se obchodním vztahům.

Další dny jsou otevřeny široké veřejnosti. Vystavovatelé tak mohou představit svůj sortiment i koncovým zákazníkům.

 

Čím se při přípravě projektu necháváte inspirovat?

 

Zpětnou vazbou odvystavovatelů aohlasy návštěvníků. A zároveň je to srovnání srůznými veletrhy vregionu spodobným zaměřením.

 

Jakým způsobem se k těmto informacím dostáváte?

 

S vystavovateli jednám osobně nebo potelefonu. Návštěvníci buďto píšou maily atelefonují přímo nám, nebo poskytují své postřehy vystavovatelům, kteří nám je následně zprostředkují.

Srovnání s konkurenčními veletrhy nejlépe získáte, když se tam přímo zajedete podívat.

Dále během veletrhu probíháprůzkum, který pronás dělá externí agentura. Ptají se návštěvníků i vystavovatelů, využívají ktomu dotazníky spředdefinovanými odpověďmi, ale součástí jsou i doplňovací otázky, kde dotazovaný může vyjádřit svůj názor přímo, aniž by byl omezen výběrem z několika málo možností.

 

Čemu je nutné se při přípravě veletrhu vyvarovat?

 

Radikálním změnám, které by nebyly odsouhlaseny a projednány shlavními účastníky - vystavovateli, a zároveň nepracovaly i s názory návštěvníků. Pokud plánujeme nějakou inovaci, je dobré mít záměr dopředu tak nastavený, aby bylo možné vprůběhu předcházejícího ročníku projednat plánované změny jak s vystavovateli, tak získat vyjádření návštěvníků, ať už formou rozhovoru, či dotazníkového průzkumu.

Co vás na minulém ročníku obzvláště potěšilo?

 

Spokojenost vystavovatelů a návštěvníků...

 

Čím a jak se spokojenost měří?

 

Myslím si, že je to hrozně jednoduše měřitelné. Když mluvíte s vystavovateli, tak to první, co vám většinou hned řeknou, jsou případné nedostatky a problémy. Já představuji tvář veletrhu, a proto se namě lidé obrací isproblémy, které smou prací přímo nesouvisí, například problémy sostrahou, či špatné parkování. Ty pozitivní věci vám sdělí až následně. Nicméně, když minapř. 28 z 30 vystavovatelů na konci veletrhu řekne, že jim přišla ta správná skupina zřad obchodníků ikoncových zákazníkůauskutečnili tedy dobrý obchod, tak to promě má zásadní vypovídací hodnotu.

 

A s čím jste nebyl spokojen?

 

Vyjádřím se k aktuální situaci. Je tady finanční krize, nástup recese. PRODÍTĚ mělo nazákladě trendového růstu minulých ročníků dobré vyhlídky narozšíření dodvou pavilonů. Ovšem nyní jsou lidé opatrnější a více vyčkávají. Vystavovatelé pociťují mírný útlum vpoptávce. Zákazníci čekají, zda-li budou nižší ceny, jestli nepřijdou opráci a budou si muset koupit něco zdruhé ruky... Což se projevuje na ekonomických výsledcích vystavovatelů ajejich opatrné poptávce po výstavní ploše.

Veletrh bude letos vypadat výborně, bude plný pavilon a atraktivní doprovodný program. Ale měli jsme chuť to dát do dvou pavilonů, a tovtéto situaci nenaplníme.

 

Jak bude vypadat doprovodný program?

 

Připraveny jsou různé soutěže aatrakce pro děti. Vsobotu vystoupí Dagmar Patrasová. Bude tam dětský koutek, kde můžou rodiče na chvíli zanechat děti ajít se podívat na další veletrhy, které probíhají souběžně sveletrhem PRODÍTĚ, což je veletrh bydlení MOBITEX avýstava RYBAŘENÍ.

Nově máme zapůjčené exponáty ziQ parku vLiberci (science centrum scílem popularizovat vědu- pozn. redakce), jsou to různé dovednostní exponáty spíš pro děti školního věku, tedy od šesti let. Oproti minulým ročníkům jsme doprogramu PRODÍTĚ zařadili věci zmodelářské branže, které byly původně součástí výstavy MODELY BRNO. Návštěvníci si mohou prohlédnout modelové městečko. Nebo model parní železnice, kde se děti budou moci svézt navláčcích.

 

Je něco, nač se během 6. ročníku osobně těšíte? Proč?

 

Těším se na to... A teď je otázka jestli se to podaří... Že i přes problémy, které se projevují vekonomice, bude veletrh PRODÍTĚ úspěšný a přijdou obchodníci, kteří udělají dobré obchody s našimi vystavovateli. Těším se, že to takhle dopadne, protože zatím takové máme náznaky: pavilon bude plný, vystavovatelů máme dostatek a pokud se vydaří inávštěvnost, tak si nemůžeme nic jiného přát.

 

Co, podle vašeho názoru, letos návštěvníci nejvíce ocení?

 

Jako vminulých letech návštěvníci mohou ocenit skutečně komplexní anejvětší přehlídku kočárků aautosedaček a dalšího dětského zboží, kterou jinde než tady neuvidí. Veletrh nabízí srovnání na jednom místě, v jeden den. Rovnou si mohou porovnat vlastnosti kočárku, který se jim líbí a srovnat si výhody anevýhody oexpozici dál. Tím odpadá nutnost objíždět jednotlivé obchody. A narozdíl odinternetu si výrobek mohou vyzkoušet aosahat.

Navíc dostanou ten nejlepší popis výrobku, protože jim výklad podají přímo lidé zfirmy, která konkrétní produkt buď sama vyrábí nebo je jeho výhradním dovozcem.

 

Jaká jsou kritéria, abyste veletrh zhodnotil jako úspěšný?

 

Měřitelná a neměřitelná v číslech.

Máme samozřejmě ukazatele, které se týkají obsazení prodejní plochy, finančních výsledků, počtu návštěvníků avystavovatelů. Ale ikdyž ta čísla dopadnou dobře, stále to ještě nemusí znamenat, že veletrh byl úspěšný.

Proto to druhé kritérium, a tím je celková spokojenost vystavovatelů a návštěvníků. Může přijít méně návštěvníků, ale jsou to ti správní návštěvníci autratí více peněz. Potom menší počet návštěvníků automaticky neznamená negativní informaci. Tak je to isvystavovateli, může být méně vystavovatelů na menší ploše anávštěvníci budou přesto více spokojeni, protože najdou přesně ty věci, okteré mají zájem. Proto je třeba zohlednit obě měřítka.

A samozřejmě veletrh není jenom otom bezprostředním obchodu, který se uskutečnil naveletrhu, ale má ještě dobíhající efekt. Teprve se čtvrtletním nebo půlročním zpožděním vystavovatel vidí, zda-li se mu nějakým způsobem zvedl prodej azda vzrostlo povědomí ojeho novém výrobku, který prezentoval na veletrhu.

 

Jaký byl minulý ročník?

 

Minulý veletrh hodnotím jako úspěšný. Proto jsme plánovali rozšířit výstavní plochu dodvou pavilonů. Ale jak už jsem říkal, v té situaci, kdy panuje zvýšená opatrnost, zůstane ujednoho pavilonu.

 

Jak hodnotíte spolupráci sinženýrem Fiedlerem?

 

Určitě pozitivně. Naše pracovní vztahy jsou velmi korektní a dobré. Pan inženýr Fiedler mně poskytuje určitou pomoc, co se týče odbornosti v této branži. Já jako tvůrce veletrhu se spíše starám oprocesní záležitosti. Ale informace, jak to v branži chodí nebo jaké jsou trendy, jsou pro mě velmi důležité. Beznich nemohu veletrh dobře připravit. S inženýrem Fiedlerem spolupracujeme od počátků veletrhu ata spolupráce je výborná.

 

Proč by návštěvníci neměli vynechat stánek, kde bude vystavovat firma Fiedler mimo jiné i kolekce vlastní módní značky Rialto?

 

Expozice pana Fiedlera má tři základní segmenty, které může návštěvníkovi nabídnout. Za prvé jsou to kočárky Inglesina, což je jedna z prestižních značek kočárků.

Dále je to těhotenská móda, což je zajímavé pro budoucí maminky. Takovou nabídku má jako jeden z mála vystavovatelů.

Třetí skupinu její nabídky tvoří další doplňkové věci pro malé děti, například značka Bébé-jou a další. Čili maminky na této expozici naleznou téměř vše, co budou potřebovat.

 

Máte pro Rialto nějaké doporučení?

 

Já si myslím, že pan Fiedler je už natolik zkušený vystavovatel, že bych mu nedal žádné nové doporučení. Prezentaci na veletrhu vždy pojme jako přehlídku vystavovaných výrobků určenou proširokou veřejnost. Vedle toho neopomíjí rozvíjet obchodní činnost. Využívá možnosti oslovit své obchodní partnery, pozvat je naexpozici apředstavit jim novinky, spolu s celým sortimentem firmy.

 

Jak hodnotíte kolekce dámské a těhotenské módy, které Rialto na veletrhu prezentuje?

 

Myslím si že Rialto dělá kvalitní a zajímavé věci. Kdyby tomu tak nebylo, určitě by značka neměla úspěch i na trhu mimo Českou republiku: vNěmecku a Rakousku, což jsou jedny znejnáročnějších trhů v Evropě, ne-li na světě.

 

Žena oblečená vRialtu by se vám líbila?

 

Určitě!<-->

 

Těhotenská móda Rialto

Právě si prohlížete webové stránky - Česká značková móda Rialto - těhotenská móda a dámská móda - v prohlížeči IE6.

Abyste si mohli správně zobrazit celý sortiment našeho těhotenského a dámského oblečení (těhotenská móda a dámská móda Rialto), musíte aktualizovat Vás prohlížeč na verzi IE7.

Značková dámská a těhotenská móda Rialto Vám přeje příjemné prohlížení těchto stránek.

Děkujeme za pochopení. Tým dámské a těhotenské módy Rialto.

Pokud chcete zakoupit některé z našeho oblečení, navštivte také internetovou prodejnu dámské a těhotenské módy - www.rialtofashion.com